Čistoća Split

Traži

Cjenik usluga

USLUGA PRIKUPLJANJA, PRIJEVOZA I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA ČISTOĆE d.o.o. SPLIT


Cjenik - službeni dokument

Zaključak o utvrđivanju obračunske osnovice i strukture cijene skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na području Grada Splita

 
USLUGA ČISTOĆE d.o.o. SPLIT OD 01.12.2017. GODINE


Cjenik - službeni dokument

Usluge

Kontakt podaci

Telefoni:

Info telefon 0800 0021
Komercijalni sektor 021 / 323 - 736
   021 / 323 - 739
Operativna služba 021 / 323 - 740
 

FAX:

021 / 323 - 713

Adresa:

Put Plokita 81, 21000 Split

Elektronička pošta:

cistoca@st.t-com.hr