Čistoća Split

Traži

Mjerenje kvalitete zraka


Nema naznaka metana na Karepovcu

Pripadnici Javne vatrogasne postrojbe u srijedu, 19.srpnja 2017. godine u 13 sati mjerili su eksplozimetrom prisutnost štetnih plinova na odlagalištu otpada na Karepovcu.

   

Mjerenja koncentracije štetnih plinova su pokazala da nema prisutnosti metana na Karepovcu, kao ni klora ni ugljičnog monoksida.

- Izvještaj kvalitete zraka br.9 od 19.07.2017. u 7:30

- Mjerenje kvalitete zraka na odlagalištu Karepovac Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ


Mjerenja Ecoina d.o.o.:

- REZULTATI PROVEDENIH INDIKATIVNIH MJERENJA KVALITETE ZRAKA NA ODLAGALIŠTU KAREPOVAC KOLOVOZ 2015

- REZULTATI PROVEDENIH INDIKATIVNIH MJERENJA KVALITETE ZRAKA NA ODLAGALIŠTU KAREPOVAC SRPANJ 2015

- REZULTATI PROVEDENIH INDIKATIVNIH MJERENJA KVALITETE ZRAKA NA ODLAGALIŠTU KAREPOVAC LIPANJ 2015

Informacije

Kontakt podaci

Telefoni:

Info telefon 0800 0021
Komercijalni sektor 021 / 323 - 736
   021 / 323 - 739
Operativna služba 021 / 323 - 740
 

FAX:

021 / 323 - 713

Adresa:

Put Plokita 81, 21000 Split

Elektronička pošta:

cistoca@st.t-com.hr