Raspored pometanja i pranja grada

Raspored za: Centar | Istok | Zapad | Solin | Pranje grada

POMETANJE - CENTAR

Pometanje Centar obuhvaća: Grad, Varoš, Dobri, Lučac – Manoš, Meje i zapadni dio Bačvica do Bjankinijeve - Jadranske

Linije terena Centar:

I. OBALA – svakodnevno 4 puta
Trumbićeva obala, Trg Dr. F. Tuñmana, Varoški prilaz, Ban Jelačića do Ban Mladenove, Obala hr. narodnog preporoda do Kule, Obala Lazareta, Gat Sv. Nikole, Omiška stanica

II. CENTAR – ZAPAD – svakodnevno 4 puta
Marmontova do Kralja Tomislava, Kralja Tomislava ispred Pošte, Bosanska, Marulićeva, Voćni Trg do Rive

III. CENTAR – ISTOK – svakodnevno 4 puta
Bosanska, Marulićeva, Nodilova, Kralja Tomislava, Hrvojeva, Zagrebačka iznad ðardina, Poljana Grgura Ninskog

IV. SINJSKA – svakodnevno 2 puta
Klaićeva poljana, Kralja Tomislava do pirije, Marmontova, ispred Prime, kod Gospe od Zdravlja, Kruševića gumno, Bihaćka, Ćiril Metoda, istočni dio parkirališta u Svačićevoj, Kninska

V. DOBRI – svaki radni dan
Mikačićeva, Trg Dobri, Gundulićeva, Zrinsko – Frankopanska do ulaza na Hajdukov parking, Kavaljinova, dio Svačićeve, i zapadni dio parkirališta, Manñerova

VI. UJEVIĆA – svakodnevno 2 puta
Tončićeva, dio Ban Jelačića, Popovićeva, Matošićeva, Biserova, Plinarska, istočni dio parkirališta, Podgorska, Ujevićeva poljana, parkiralište Hajdukovo, Zoranićeva, Svačićeva, Porinova, Trg Gaja Bulata

VII. VAROŠ – svaki radni dan
Šperun , sve ulice u Varošu do Vladimira Nazora, Plinarska, zapadni dio parkirališta Plinarske

VIII. TRG REPUBLIKE – svakodnevno 2 puta
Trg Republike – Ban Mladenova, Šperun, Tomića stine, Solurat, Obala kneza Branimira, Dražanac, Sustipan

IX. BANOVINA – svaki radni dan
Šetalište I. Meštrovića do vile, Čiovska, B.J. Trogiranina, Marovića, Gunjačina do ulaza u tunel, Put Meja, krug Njegoševe, Vetranićeve

X. SUPILOVA – 3 puta tjedno
Mihanovićeva, Marasovićeva, Kašićeva

XI. DOMOVINSKOG RATA – svaki radni dan
Livanjska, Domovinskog rata do Mažuranićeva šetališta, Ljudevita Posavskog, Mažuranićevo šetalište lijeva strana do Tolstojeve, Gorička, Vukovarska do Tolstojeve i zapadni dio velikog parkirališta ispod zgrade Županije

XII. ispod PAZARA - svakodnevno
Zagrebačka, obe strane do Hrvojeve, Tolstojeva, Istarska, Riječka, Vukasovića, istočni dio parkirališta ispod zgrade Županije, Sredmanuška, Čulića dvori

XIII. DRŽIĆEVA – svaki radni dan
Držićeva, Vukovarska, Ulica slobode do Vrzova dolca, Vrzov dolac, Slovenića, Glagoljaška, Kneza Mislava i sve ulice unutar tih ulica

XIV. LUČAC – 3 puta tjedno
Kralja Zvonimira do Ul. slobode, Petrova, Zlodrina poljana sjeverni dio, Poišanska do Ulica slobode, Omiška, Rokova i sve ulice unutar toga

XV. STANICA – svakodnevno 2 puta
stanica Obala kneza Domagoja, Katalinićev prilaz, Jadranska, Bjankinijeva, Bregovita, Radovanova i južni dio Zlodrine poljane

POMETANJE - ISTOK

Pometanje Istok obuhvaća: Poljička cesta, Dubrovačka, Matice hrvatske, B. Bušića, Velebitska, Zagorski put, dio Mjesnog odbora Stobreč i Žrnovnica

Linije terena Istok:

XVI. BLATINE – ponedjeljak, srijeda, petak
Dubrovačka od Poljičke ceste do Šimićeve, Šimićeva
- utorak, četvrtak, subota
Škrape, Šimićeva, Odakova, Klovićeva

II. POLJIČKA CESTA - ponedjeljak, srijeda, petak
Poljička cesta, R. Boškovića ( Krstarica – Fregata ), Šoltanska, Zajčeva
- utorak, četvrtak, subota
Poljička cesta, B. Bušića, Šimićeva ( parkirališta )

III. TRSTENIK - ponedjeljak, srijeda, petak
Papandopulova, Poljička cesta, Križine, Moliških Hrvata
- utorak, četvrtak, subota
D. Šimunovića, Š. Ljubića, put Trstenika

IV. MERTOJAK - ponedjeljak, srijeda, petak
Doverska
- utorak, četvrtak, subota
Ostravska, Trondheimska, Poljička cesta, Velebitska

V. ŽNJAN - ponedjeljak, srijeda, petak
Oderska, Bračka, Velebitska, Put Žnjan
- utorak, četvrtak, subota
Žnjan, Vinogradska, Put Pazdigrada, Put Duilova

VI. SPLIT 3 - ponedjeljak, srijeda, petak
R. Boškovića, Dobrilina
- utorak, četvrtak, subota
R. Boškovića, Matice hrvatske

VII. SMRDEĆAC - ponedjeljak, srijeda, petak
Getaldićeva, Jeretova, parkirališta
- utorak, četvrtak, subota
Kroz Smrdećac – parkirališta

VIII. SUĆIDAR - ponedjeljak, srijeda, petak
Katunarićeva, Vukasova, Ivaniševićeva, Kukuljevićeva, Perivoj A. Roje,
- utorak, četvrtak, subota
Velebitska, Vukovarska, Krležina, Vrančićeva, parkirališta

IX. VISOKA - ponedjeljak, četvrtak
Cesta Mira, Visoka, Janjevska, Tavelićeva, Ninska, Vrazova, Vukovarska ( oko Victe )

X. MEJAŠI - utorak, petak
Vukovarska, Težački put, Lovački put, Put Dragovoda

XI. PUJANKE – srijeda, subota
Vrazova, Vukovarska, Vidina oko Victe – svaki dan
- ponedjeljak, četvrtak
Tijardovićeva – oko poslovnog centra, Pujanke, parkirališta
-utorak, petak
Gotovčeva, Mišina, Zupina, Zagorski put

XII. STOBREČ - ponedjeljak, srijeda petak

XIII. SIROBUJA – ŠINE - utorak

XIV. ŽRNOVNICA – četvrtak

XV. LOVRINAČKA – pothodnik nasuprot Gašperova – subotom

POMETANJE – ZAPAD

Pometanje Zapad obuhvaća: ulice Jadranska, Bjankinijeva, Ul. slobode, Vukovarska, Gorička, Gundulićeva, Matoševa, Prilaz V. Nazora do granica s Istokom

Linije terena Zapad

I. BAČVICE - svaki dan
Braće Kaliterna, Šetalište Bačvice, Viška, Pojišanska, Klarina, te sve unutar tih ulica

II. FIRULE – svaki dan
Poljička cesta do Spinčićeve, Spinčićeva, I.pl.Zajca, Put Firula, Kaštelanova, Gupčeva do Poljičke ceste

III. OSJEČKA – ponedjeljak, srijeda, petak
Dubrovačka do Kranjčevićeve, Kralja Zvonimira, Osječka, Matice hrvatske, V. Krstulovića
OMIŠKA- utorak, četvrtak, subota
Osječka, Kralja Zvonimira, Ulica slobode, Matice hrvatske, Omiška

IV. ŠIŽGORIĆEVA - ponedjeljak, srijeda, petak
Vukovarska, B. Bušića, Matice hrvatske, Šižgorićeva
STEPINČEVA - utorak, četvrtak, subota
Dubrovačka, Kranjčevićeva, Stepinčeva, Matice hrvatske

V. MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE - ponedjeljak, srijeda, petak
Dubrovačka, Mažuranićevo šetalište, Velebitska, Vukovarska
oko KOTEKSA - utorak, četvrtak, subota
Dubrovačka, Matice hrvatske, Ulica slobode, Vukovarska i unutar tih ulica

VI. DUBROVAČKA - ponedjeljak, srijeda, petak
križanje Vukovarske – Dubrovačke do Velebitske, Vinkovačka, ðakovačka, Iločka do tržnice
SLAVONSKA - utorak, četvrtak, subota
križanje Dubrovačke - Vukovarske do B. Bušića, Slavonska i unutar tih ulica

VII. ŠIBENSKA - ponedjeljak, srijeda, petak
Varaždinska, Šibenska, Mosećka do Benkovačke, Karlovačka i unutar tih ulica
MOSEĆKA - utorak, četvrtak, subota
od Benkovačke, Mosećka do Velebitske i unutar tih ulica

VIII. VUKOVARSKA – svaki dan
Mažuranićevo šetalište, Trg Omladinskog doma, Vukovarska, Tolstojeva i unutar tih ulica

IX. TRŠĆANSKA - ponedjeljak, srijeda, petak
Ulica slobode do Mažuranićeva šetališta, Tršćanska od tvornice Bobis do Mažuranićeva
šetališta i ulice unutar toga
SMILJANIĆA - utorak, četvrtak, subota
Ulica slobode do Velebitske, Put Plokita od Ul. slobode, Smiljanićeva

X. DOMOVINSKOG RATA – svaki dan
križanje Mažuranićeve i Gundulićeve, Domovinskog rata, Dubrovačka do Velebitske, Put Brodarice do Slobodne Dalmacije

XI. GUNDULIĆEVA - ponedjeljak, srijeda, petak
Gundulićeva do Zrinsko – Frankopanske, Zrinsko – Frankopanska do Hrvatske mornarice, Teslina do Rendićeve
PUT SKALICA - utorak, četvrtak, subota
Sukoišanska, Starčevićeva, Put Glavičina, Table, Zrinsko – Frankopanska

XII. MATOŠEVA - ponedjeljak, srijeda, petak
Matoševa do Kaštelanske, Kaštelanska, Teslina, dio Jobove, Fra Bonina, Bana Berislavića
PLANČIĆEVA - utorak, četvrtak, subota
Matoševa do Kaštelanske, Rendićeva, Karamanova, Plančićeva

XIII. LORA - ponedjeljak, srijeda, petak
Hrvatske mornarice, Zrinsko – Frankopanska, Put Supavla, do Jobove, gradski stadion Poljuda
SUKOIŠANSKA - utorak, četvrtak, subota
Lička, Sukoišanska, Sv. Obitelji, Put Glavičina

XIV. NAZOROVA - ponedjeljak, srijeda, petak
Matoševa do tunela, Nazorov prilaz, Bakotićeva, Studenski dom , Spinutska
GAJEVA - utorak, četvrtak, subota
Matoševa do tunela, Gajeva, Nazorov prilaz Marjanski put, Lisinskog

XV. RAVNE NJIVE - ponedjeljak, srijeda, petak
Kopilica, Hercegovačka, Sarajevska, Domovinskog rata, Gradišćanskih Hrvata
BRDA - utorak, četvrtak, subota
Solinska, Hercegovačka do Sarajevske, Petravića, Vranjički put, Mostarska, Put Smokovika

POMETANJE SOLIN

Linije terena Grada Solina:

I. CENTAR SOLINA – svaki dan (7 puta tjedno)

II. PRIKO VODE – JAPIRKO
- ponedjeljak, srijeda, petak
Marka Marulića, Put Mira, Domovinskog rata
- utorak, četvrtak, subota
Petra Krešimira IV, Hektorovićeva, Držićeva

III. VRANJIC – jednom tjedno - četvrtak

 

PRANJE GRADA

RAD VOZILA CITY JETT:

- svaki radni dan 2 puta
Riva, Marmontova

- svaki radni dan
Domovinskog rata, Livanjska, Sinjska, Trg Gaja Bulata, Ujevića poljana, Matošića, Dr. Franje Tuñmana, Zagrebačka, Kralja Tomislava

- 3 puta tjedno
Željeznička stanica, Jadranska, Bjankinijeva, Kralja Zvonimira do Depadansa, Ban Jelačića, Šperun, Branimirova, Obala, Meštrovićevo šetalište do Gunjačine, Gunjačina, tunel

- 1 put tjedno
Marjanske stepenice, pothodnik Hrvatske mornarice, stepenice Dubrovačka, plato Mažuranićevo šetalište RTV, stepenice zgrade Belvedere, pothodnik Ravne njive

RAD EKIPE RUČNIH PERAČA ELEKTROKARET SA KOLOTUROM (MANJIGA)

- svaki radni dan
sve ulice unutar Dioklecijanove palače

- 3 puta tjedno
Trg Republike

- 1 put tjedno
Varoš – Senjska, Križeva, Kamenita, Popovića, Širina, dio Radmilovićeve, Marmontova