Raspored odvoza glomaznog otpada

WEB ZAHTJEV ZA ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA  >>

 

DAN U MJESECU

                 

GRADSKI KOTAR

1   MEJE / VAROŠ  
2   ŠPINUT / LOVRET  
3   GRAD / LUČAC-MANUŠ / PODSTRANA  
4   BAČVICE / GRIPE  
5   LOKVE / BLATINE-ŠKRAPE  
6   BOL / PLOKITE  
7   KMAN / KOCUNAR  
8   SUĆIDAR / PUJANKE  
9   RAVNE NJIVE / BRDA  
10   NESLANOVAC / MEJAŠI  
11   VISOKA / SPLIT 3  
12   ŽNJAN / TRSTENIK / SLATINE  
13   MERTOJAK / SIROBUJA / ŠINE  / MO KAMEN  
14   MO STOBREČ / MO ŽRNOVNICA  
15   MO SRINJINE / MO GORNJE SITNO/ MO DONJE SITNO  
16   MEJE / VAROŠ  
17   ŠPINUT / LOVRET  
18   GRAD / LUČAC-MANUŠ / PODSTRANA  
19   BAČVICE / GRIPE  
20   LOKVE / BLATINE-ŠKRAPE  
21   BOL / PLOKITE  
22   KMAN / KOCUNAR  
23   SUĆIDAR / PUJANKE  
24   RAVNE NJIVE / BRDA  
25   NESLANOVAC / MEJAŠI  
26   VISOKA / SPLIT 3  
27   ŽNJAN / TRSTENIK / SLATINE  
28   MERTOJAK / SIROBUJA / ŠINE  / MO KAMEN  
29   MO STOBREČ / MO ŽRNOVNICA  
30   MO SRINJINE / MO GORNJE SITNO/ MO DONJE SITNO  


Napomena:
- Grad Solin, Općina Podstrana i Općina Klis – odvoz glomaznog otpada prema dogovoru s lokalnom vlasti.
 

* Stupa na snagu od 02.05.2019.

Raspored odvoza glomaznog otpada od 02.05.2019 (PDF)

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, odlaganje otpada na javne površine je zabranjeno.
Obavještavamo Vas da će ,,ČlSTOĆA" d.o.o., u suradnji sa Gradskim kotarevima i Mjesnim odborima preuzimati glomazni otpad ,,na kućnom pragu", odnosno na parceli obuhvata građevine.
Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom građani imaju pravo na jedanput godišnje odvoz glomaznog otpada, bez naknade (uračunat je u cijenu odvoza miješanog komunalnog otpada).
Građani svoj glomazni otpad trebaju odložiti u svoje dvorište dostupno vozilu ,,Čistoće" d.o.o.