Reciklažno dvorište Karepovac na lokaciji Dračevac 122, Split upisano je u očevidnik reciklažnih dvorišta pod rednim brojem REC-52 te njim upravlja Čistoća d.o.o. Split.

Gospodarenje otpadom u ovom reciklažnom dvorištu obavlja se na otvorenom i zatvorenom skladišnom prostoru te udovoljava svim uvjetima koji su propisani odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadom.

Čistoća d.o.o. Split raspolaže s još sedam mobilnih reciklažnih dvorišta koja se, na traženje Gradskih kotara i Mjesnih odbora, raspoređuju na lokacije u gradu Splitu.

 

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta Karepovac:

 • od ponedjeljka do subote od 7 do 19 sati

 

U reciklažno dvorište Karepovac se zaprima 49 vrsta otpada koje su propisane Pravilnikom o gospodarenju otpadom.

Spremnici su jasno označeni natpisom vrste otpada za koju su namijenjeni.

Popis otpada koji se može odložiti u reciklažnom dvorištu Karepovac:

 • papir i karton
 • plastična ambalaža
 • metalna ambalaža
 • stakleni ambalažni otpad
 • otpadni tekstil
 • krupni (glomazni) otpad
 • jestiva ulja i masti
 • stari lijekovi
 • stare baterije i akumulatori
 • električna i elektronička oprema
 • otpadni tiskarski toneri
 • otpadne gume
 • problematični otpad iz kućanstva (detergenti, boje, tinte, ljepila, smole, otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi, fluorescentne cijevi, otpadna ulja i masti)
 • građevni otpad iz kućanstva (mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike te izolacijski materijali)

 

 

Pravo na besplatno korištenje usluga reciklažnog dvorišta Karepovac imaju sve fizičke osobe s područja grada Splita koje su korisnici usluga Čistoće d.o.o. Split.

Građani koje žele koristiti usluge reciklažnog dvorišta javljaju se osobi koja radi u reciklažnom dvorištu (poslovođa i radnik na vagi).

Poslovođa ih upoznaje s uvjetima zaprimanja otpada u reciklažno dvorište, provjerava vrstu otpada i upućuje ih radniku na vagi ako je prethodno utvrdio da je taj otpad dopušteno zaprimiti u reciklažno dvorište.

Radnik na vagi uzima od građana osobne podatke, važe otpad i unosi u Očevidnik o nastanku i tijeku otpada podatke o vrsti otpada i težini te, zajedno s poslovođom, upućuje osobu u reciklažno dvorište.

Osobe koje koriste usluge reciklažnog dvorišta dužne su razvrstati otpad odvojeno po vrsti, svojstvu i agregatnom stanju u odgovarajuće spremnike te voditi računa da se slične vrste otpada ne miješaju i da ostave uredan plato oko spremnika.

 

Za sljedeće kategorije otpada određena su ograničenja unosa po pojedinom korisniku usluge: 

Vrsta otpada Maksimalna količina u razdoblju od šest uzastopnih mjeseci
Otpadni tiskarski toneri (08 03 17*) 5 kg
Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima (15 01 10*) 10 kg
Otpadne gume (16 01 03) 50 kg
Plinovi u posudama pod tlakom (16 05 04*) 5 kg
Građevni otpad (odnosi se samo na građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima u kućanstvu koje obavlja sam vlasnik) 200 kg
Ravno staklo (20 01 02) 25 kg
Otapala (20 01 13*) 5 kg
Kiseline (20 01 14*) 5 kg
Lužine (20 01 15*) 5 kg
Fotografske kemikalije (20 01 17*) 5 kg
Pesticidi (20 01 19*) 5 kg
Boje, tinte, ljepila i smole (20 01 27*) 10 kg
Citotoksici i citostatici (20 01 31*) 5 kg
Drvo koje sadrži opasne tvari (20 01 37*) 50 kg
Glomazni otpad (20 03 07) 3 m³

 

Pravnim osobama i obrtnicima nije dozvoljeno odlaganje bilo kakvog otpada u reciklažno dvorište.;  

 

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta Put Orišca: pon.sri.pet. 8-15 ; uto.čet. 11-18 ; sub. 8-13 ; Tel.099-5435868

Reciklažno dvorište Podstrana

Reciklažno dvorište Solin