Reciklažno dvorište Karepovac na lokaciji Dračevac 122, Split upisano je u očevidnik reciklažnih dvorišta pod rednim brojem REC-52 te njim upravlja Čistoća d.o.o. Split.

Gospodarenje otpadom u ovom reciklažnom dvorištu obavlja se na otvorenom i zatvorenom skladišnom prostoru te udovoljava svim uvjetima koji su propisani odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadom.

Čistoća d.o.o. Split raspolaže s još sedam mobilnih reciklažnih dvorišta koja se, na traženje Gradskih kotara i Mjesnih odbora, raspoređuju na lokacije u gradu Splitu.

 

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta Karepovac:

 • od ponedjeljka do subote od 7 do 19 sati

 

U reciklažno dvorište Karepovac se zaprima 49 vrsta otpada koje su propisane Pravilnikom o gospodarenju otpadom.

Građevinski otpad se zaprima isključivo u jutarnjoj smjeni (od ponedjeljka do petka u vremenu 7-14 sati, subotom u vremenu 7-13 sati). Propisana količina građevinskog otpada za odlaganje za korisnika usluge je 200 kg unutar šest mjeseci.

Spremnici su jasno označeni natpisom vrste otpada za koju su namijenjeni.

Popis otpada koji se može odložiti u reciklažnom dvorištu Karepovac:

 • papir i karton
 • plastična ambalaža
 • metalna ambalaža
 • stakleni ambalažni otpad
 • otpadni tekstil
 • krupni (glomazni) otpad
 • jestiva ulja i masti
 • stari lijekovi
 • stare baterije i akumulatori
 • električna i elektronička oprema
 • otpadni tiskarski toneri
 • otpadne gume
 • problematični otpad iz kućanstva (detergenti, boje, tinte, ljepila, smole, otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi, fluorescentne cijevi, otpadna ulja i masti)
 • građevni otpad iz kućanstva (mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike te izolacijski materijali)

 

 

Pravo na besplatno korištenje usluga reciklažnog dvorišta Karepovac imaju sve fizičke osobe s područja grada Splita koje su korisnici usluga Čistoće d.o.o. Split.

Građani koje žele koristiti usluge reciklažnog dvorišta javljaju se osobi koja radi u reciklažnom dvorištu (poslovođa i radnik na vagi).

Poslovođa ih upoznaje s uvjetima zaprimanja otpada u reciklažno dvorište, provjerava vrstu otpada i upućuje ih radniku na vagi ako je prethodno utvrdio da je taj otpad dopušteno zaprimiti u reciklažno dvorište.

Radnik na vagi uzima od građana osobne podatke, važe otpad i unosi u Očevidnik o nastanku i tijeku otpada podatke o vrsti otpada i težini te, zajedno s poslovođom, upućuje osobu u reciklažno dvorište.

Osobe koje koriste usluge reciklažnog dvorišta dužne su razvrstati otpad odvojeno po vrsti, svojstvu i agregatnom stanju u odgovarajuće spremnike te voditi računa da se slične vrste otpada ne miješaju i da ostave uredan plato oko spremnika.

 

Za sljedeće kategorije otpada određena su ograničenja unosa po pojedinom korisniku usluge: 

Vrsta otpada Maksimalna količina u razdoblju od šest uzastopnih mjeseci
Otpadni tiskarski toneri (08 03 17*) 5 kg
Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima (15 01 10*) 10 kg
Otpadne gume (16 01 03) 50 kg
Plinovi u posudama pod tlakom (16 05 04*) 5 kg
Građevni otpad (odnosi se samo na građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima u kućanstvu koje obavlja sam vlasnik) 200 kg
Ravno staklo (20 01 02) 25 kg
Otapala (20 01 13*) 5 kg
Kiseline (20 01 14*) 5 kg
Lužine (20 01 15*) 5 kg
Fotografske kemikalije (20 01 17*) 5 kg
Pesticidi (20 01 19*) 5 kg
Boje, tinte, ljepila i smole (20 01 27*) 10 kg
Citotoksici i citostatici (20 01 31*) 5 kg
Drvo koje sadrži opasne tvari (20 01 37*) 50 kg
Glomazni otpad (20 03 07) 3 m³

 

Pravnim osobama i obrtnicima nije dozvoljeno odlaganje bilo kakvog otpada u reciklažno dvorište.;  

 

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta Put Orišca: ponedjeljak-subota 8-18 ; Tel.099-5435868

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta Pujanke: ponedjeljak-subota 8-18 ; Tel.099-3435382

Reciklažno dvorište Podstrana

Reciklažno dvorište Solin