JEDNOSTAVNA NABAVA

Za nabavu roba i usluga u iznosu od 80.000,00 kuna do 200.000,00 kuna te radova u iznosu od 80.000,00 do 500.000,00 kuna primjenjuje se postupak Poziva na dostavu ponude koji se objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH ( EOJN RH ).