Organizacijska struktura

org_shema_cistoca

Član Uprave - direktor : mr.sc. Lukša Regjo, dipl.iur.

NADZORNI ODBOR

Nevenka Bečić - predsjednica Nadzornog odbora

mr.sc. Nenad Periš - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Petar Ljubičić - član Nadzornog odbora

Maja Colić - član Nadzornog odbora

Kontakt adresa: Put Mostina 49, 21000 Split (naznaka: ZA NADZORNI ODBOR)