Natječaji za zapošljavanje

Natječaji za materijalnog knjigovođu i automehaničara su završeni. Izabrani kandidati su obaviješteni o rezultatima natječaja.