Mobilna reciklažna dvorišta

Mobilna reciklažna dvorišta se trenutno nalaze:
 

1. Poljud (s južne strane stadiona, pored poligona autoškole)

2. Mertojak (na križanju Žnjanske, Odeske i Biogradske ulice)

3. Kocunar (Mosećka ulica, pored crkve sv.Luke)

4. Lovret (na ulazu u parkiralište na Trgu HBZ)

5. GK Sućidar (u Vitezovićevoj ulici, kod DV Latica)

6. GK Neslanovac (u Hercegovačkoj ulici u blizini crkve sv. Marka)

7. Petričevo, Podstrana

U mobilnim reciklažnim dvorištima moguće je odvojit staklo, plastiku, papir, metal, tetrapak, obuću i odjeću, tonere, baterije i lijekove.