Mobilna reciklažna dvorišta

Mobilna reciklažna dvorišta se trenutno nalaze:
 

1. Poljud (s južne strane stadiona, pored poligona autoškole)

2. Mertojak (na križanju Žnjanske, Odeske i Biogradske ulice)

3. Kocunar (Mosećka ulica, pored crkve sv.Luke)

4. Lovret (na ulazu u parkiralište na Trgu HBZ)

5. GK Sućidar (u Vitezovićevoj ulici, kod DV Latica)

6. GK Mejaši (ulica Vrboran, okretište preko puta ambulante Kila)

7. Šibenska ulica (GK Kman, parkiralište uz ulicu Domovinskog rata, kod k.br. 55)

8. GK Neslanovac (u Hercegovačkoj ulici u blizini crkve sv. Marka).

9. GK Meje, Supilova ulica

U mobilnim reciklažnim dvorištima moguće je odvojit staklo, plastiku, papir, metal, tetrapak, obuću i odjeću, tonere, baterije i lijekove.