Kontakt podaci

URED DIREKTORA

 

Tajnica: Ana Bukvić

 

Telefon: 323-710   

 

Fax: 323-713

 

Antonija Jelić

 

Telefon: 323-720

 

Mirjana Zebić

 

Telefon: 323-725

 

Mirjana Babić

 

Telefon: 323-735

 

Mirjana Škarica

 

Telefon: 323-740

 

Suzana Hrgović

 

Telefon: 374-550

 

Telefon: 374-363

 

Adresa: Put Mostina 49, 21000 Split

 

Reklamacije: Reklamacije korisnika usluga, prikupljaju se izravnim kontaktom s korisnikom, putem telefona na broj 0800 0021 ili 021 323 740,ili putem pismenih pritužbi preko fax-a 021323713, email-a cistoca@st.t-com.hr, pisama na adresu Put Mostina 49, Split, sa naznakom Reklamacija.