Upute za postupanje otpadom

Pravo na život u zdravom okolišu jedno je od temeljnih prava čovjeka. Ipak, otpad je jedan od najvećih ekoloških problema današnjice. Neadekvatno postupanje s otpadom utječe na okoliš, zdravlje čovjeka i kvalitetu života. Pravilnim odvajanjem otpada i primjerenim odlaganjem, svatko od nas može doprinijeti stvaranju čišćeg svijeta – svijeta po mjeri naše djece. Svakodnevno proizvodimo otpad: biorazgradivi i onaj koji to nije, ambalažni otpad (papir, plastiku, kartonske kutije, staklene i plastične boce), baterije, akumulatore, lijekove i druge farmaceutske proizvode, kućanske aparate, računala, CD-playere, građevinski otpad, vozila, gume.
Posebnu brigu treba voditi o opasnom otpadu. U svakodnevnom životu najčešće susrećemo boje, tintu, ljepila i smole, otapala, fotografske kemikalije, pesticide, baterije, akumulatore, otpadna ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje. Opasni otpad mora se odvojeno sakupljati!

Koji otpad treba izdvajati?

Otpad koji se može reciklirati: papir, karton, staklo, plastika, metali, zeleni tj. biorazgradivi otpad. Opasni otpad: baterije, akumulatori, motorna ulja, lijekovi, kemikalije.

Zašto je važno odvojeno odlagati otpad?

Odvajanje otpada omogućuje recikliranje i ponovnu uporabu.

Zašto je važno reciklirati?

Recikliranjem štedimo prirodne resurse i energiju, te smanjujemo količinu otpada. Birajmo proizvode koji se mogu ponovno upotrijebiti za istu namjenu ili reciklirati, koristimo platnene i papirnate umjesto najlonskih vrećica!

Što se može odložiti na Odlagalištu otpada Karepovac?

Komunalni otpad, neopasni / inertni (tehnološki) otpad, čisti iskop zemlje i kamenja. Zabranjeno je odlaganje radioaktivnog, tekućeg i opasnog otpada, vrućeg i lako zapaljivog otpada.

Što se može odložiti u reciklažnom dvorištu pri Odlagalištu otpada Karepovac?

Reciklažno dvorište na raspolaganju vam je 7 – 14 sati.
Na jednom mjestu na raspolaganju su vam posude za odvojeno prikupljanje papira, višeslojne (tetrapak) ambalaže, stakla, plastike (PET ambalaža, sve vrste otpadnih polimera i otpadnih vrećica), metala (limenke), otpadnog tekstila, otpadnog drva te električnog i elektroničkog otpada.

KAMO S KRUPNIM OTPADOM?

Glomazni otpad Čistoća d.o.o. odvozi prema rasporedu po gradskim kotarevima. Svaki gradski kotar ima dva dana u mjesecu kada se glomazni otpad odvozi besplatno. Prethodno se potrebno javiti u svoj gradski kotar i najaviti potrebu odvoza, te dogovoriti točnu lokaciju. Čistoća d.o.o. na dan odvoza dolazi na dogovorenu adresu i odvozi prethodno pripremljeni otpad. Lokacija mora biti dostupna vozilu grajfer.

KAMO S KORISNIM OTPADOM?

PAPIR

Novine, časopise, knjige, bilježnice, kartone, papirnate vrećice i uredski papir možete odložiti u plavi kontejner ili u reciklažnom dvorištu Odlagališta otpada Karepovac. U stari papir ne spada: tetrapack ambalaža, fotografije, plastificirani, zauljeni ili metalizirani papir, upotrijebljene maramice, pelene i slično.
Recikliranjem starog papira štedi se električna energija, voda i drvo. Za proizvodnju 1 tone papira srednje kvalitete mora se posjeći dva stabla i potrošiti 240.000 litara vode i 4.700 kwh električne energije. Istu količinu papira može se proizvesti od starog papira uz utrošak 180 l vode i 2.750 kwh električne energije.

PLASTIČNA, STAKLENA I METALNA AMBALAŽA

Trgovine čiji je prodajni prostor veći od 200 m2 dužne su preuzimati ambalažu svih proizvoda koje prodaju. Za sva pića, te za mliječne napitke zapremine veće od 0,20 litara u staklenoj, plastičnoj, aluminijskoj, željeznoj i limenoj ambalaži trgovine isplaćuju naknadu od 0,50 kuna po komadu. Trgovine ne isplaćuju naknadu za povratnu ambalažu čiju višekratnu uporabu osiguravaju sustavom kaucije (boce piva zapremine od pola litre i staklene boce mineralne vode zapremine od 1 litre). Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu, Narodne novine (97/05, 115/05).

Plastična vrećica ili boca u prirodi se razgrađuje od 100 do 1.000 godina. S ekološkog stajališta najodgovornije je izbjegavati korištenje plastičnih proizvoda, osobita plastične ambalaže, a onu ambalažu koju ne možemo izbjeći važno je odvojeno odlagati. Plastiku možete odložiti u žute kontejnere u reciklažnom dvorištu Odlagališta otpada Karepovac.

MET ambalažu (limenke) treba odložiti u kontejnere za metalnu ambalažu (oznaka MET) u reciklažnom dvorištu Odlagališta otpada Karepovac. U te kontejnere nije dopušteno bacati limenke s ostacima boja, lakova, ulja i kemikalija, te metalnu ambalažu koja je sadržavala zapaljive tekućine (dezodoranski i drugi sprejevi). S ekološkog stajališta uputno je izbjegavati kupovinu napitaka u limenkama, jer se za isti volumen pića, za izradu aluminijske limenke, utroši čak 20 puta više energije nego za izradu povratne staklene boce.

Odvojenim prikupljanjem po vrstama stakla i recikliranjem štede se sirovine i energija. Staklenu ambalažu odložite u zelene kontejnere za staklo u reciklažnom dvorištu Odlagališta otpada Karepovac. Tamo možete odložiti i staklene teglice koje trgovine ne prikupljaju. Prije odlaganja staklenu ambalažu treba isprazniti, skinuti čepove i zatvarače. Boce se ne moraju odvajati po bojama. U kontejnere za staklenu ambalažu ne smiju se odlagati prozorska stakla, keramičko posuđe, žarulje, te ostale vrste stakla kao što su bolničko i laboratorijsko staklo.

ORGANSKI OTPAD

Ukoliko imate vrt – kompostirajte!
Organski otpad isključivo biljnog porijekla, ukoliko se kompostira, može se koristiti za kao kvalitetno gnojivo. Organski otpad čini nešto više od jedne trećine ukupnog otpada u kanti za smeće, a sastoji se od kuhinjskih otpadaka (ostaci voća i povrća, ljuske jaja, ostaci kave i čaja, uvelo cvijeće…) otpadaka iz vrta (lišće, otpalo voće, sitno isjeckano granje, korovi, trava …). Kompostiranjem se iz organskog otpada dobiju vrijedne humusne tvari koje služe za obnovu i poboljšanje kvalitete tla.

ELEKTRIČNI I ELEKTRONSKI OTPAD

U električni i elektronski otpad spadaju: hladnjaci, perilice, štednjaci, električni radijatori, termo-akumulacijske peći, klima-uređaji, TV prijamnici, mikrovalne peći, mali kućanski aparati, satovi, vage, električni noževi, računala, pisači, kopirni aparati, telefoni, mobiteli, video kamere, videorekorderi, audio pojačala, glazbeni instrumenti, oprema za snimanje i reprodukciju zvuka, rasvjetna tijela, električni alati, električne igračke, termostati, medicinski uređaji, samoposlužni aparati…

Svaki uređaj lakši od 30 kilograma možete besplatno predati u trgovini prilikom kupnje novog uređaja. (Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom NN br. 77/07). Pozivom na besplatni broj 0800 / 444-110, unosom naloga preko internetske stranice www.eeotpad.com, SMS-om na 098 / 444-110 ili e-mailom na prijava@eeotpad.com dobit ćete državni centar za EE otpad.
Za sve vrste otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme ukupne mase veće od 30 kilograma građani mogu naručiti besplatan odvoz kod tvrtke Tehnomobil obrt. Kontakt telefon: 021/ 382 011, 091/ 3154 000 od 6 do 22 sata. Električne i elektroničke uređaje čija ukupna masa ne prelazi 30 kilograma građani mogu odložiti i u reciklažnom dvorištu Odlagališta otpada Karepovac.
Uređaje možete osobno predati u vrijeme po dogovoru kod Tehnomobila, na adresi Stinice bb, Split.
Vaš elektronički i elektronski otpad besplatno odvozi i Reto centar. Kontakt telefon: 021/240-422.

Napomena:
Elektronički i elektronski otpad nije primjereno odlagati u kontejnere za krupni otpad. Elektronički i elektronski otpad važno je odlagati odvojeno iz razloga što neke od komponenti od kojih je sastavljen spadaju u opasni otpad (hladnjaci, primjerice, sadrže plinove freone, a monitori teške metale).

STARE GUME

Stare gume dužni smo prilikom zamjene odložiti kod vulkanizera koji ih je dužan preuzeti. Za stare gume ne isplaćuje se naknada. (Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama, Narodne novine 40/06.).

STARI AUTOMOBILI

Za predavanje otpadnog vozila možete kontaktirati tvrtku CE-ZA-R d.o.o. na adresi Kaštel Sučurac, Magistrala bb (skladište firme Sekundarac); kontakt telefoni: 021/224-155 i 098/852-100. Građani će, za vozilo koje je sam predao tvrtki, primiti naknadu od 0,40 kn/kg, dok naknada za vozilo po koje su došli djelatnici tvrtke iznosi 0,10 kn/kg.
Vozilo mora biti isporučeno u cijelosti. Vlasnik je dužan predati presliku prometne dozvole ili priložiti zapisnik komunalnog redarstva ukoliko predaje vozilo nepoznatog vlasnika. (Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima, Narodne novine 136/06.).

OTPADNA JESTIVA ULJA

Ugostitelji, te obrtnici ili institucije koje dnevno pripremaju više od 20 obroka dužne su osigurati sakupljanje i privremeno skladištenje otpadnih ulja. Prodavatelj (trgovina) koji prodaje svježe ulje dužan je osigurati kupcu obavijest o mjestu na kojem može predati svoje otpadno ulje bez naplate naknade. (Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima, Narodne novine 124/06).

METALI

Bakar, aluminij, mesing, olovo i željezo otkupljuje tvrtka Žare i Ita d.o.o. (098/1960200). Metale možete odložiti i u reciklažnom dvorištu Odlagališta otpada Karepovac.

KAMO S OPASNIM OTPADOM?

STARE BATERIJE I AKUMULATORI

Dužni smo otpadne baterije i akumulatore sakupljati odvojeno od ostalih vrsta otpada. Stare baterije i akumulatore dužne su preuzeti sve trgovine koje ih prodaju. (Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima, Narodne novine 133/06).
Benko akumulatori d.o.o. uz isplatu naknade preuzimaju otpadne akumulatore od građana radnim danom od 8 do 16 sati na adresi Hercegovačka 57. O aktualnom iznosu naknade informirajte se na telefone 021/383-916, 021/332-655

STARO MOTORNO ULJE

Preporučuje se motorno ulje mijenjati kod automehaničara koji je dužan skrbiti za njegovo zbrinjavanje. (Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima, Narodne novine 124/06).
Benzinske postaje koje obavljaju uslugu zamjene motornog ulja moraju imati i spremnik za motorno ulje i poseban kontejner u kojeg se mogu odložiti zauljene krpe i kante.
Otpadna ulja se moraju zbrinjavati odvojeno; zabranjeno je u spremnik za motorna ulja odlagati ulje iz kočnica.

STARI LIJEKOVI

Ljekarne su dužne preuzimati stare lijekove i druge farmaceutske proizvode. (Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom, narodne novine 72/07).
U medicinski otpad spadaju i inzulinske igle.