Raspored odvoza komunalnog otpada po blokovima

Raspored odvoza : Centar | Zapad | Istok | Solin - Dugopolje

CENTAR

 
CENTAR  
7 PUTA TJEDNO (svakodnevni odvoz): Domovinskog rata, Lička, Gundulićeva,
Starčevićeva, Ujevićeva, Zagrebačka,
Domagojeva obala, Jadranska, Bijankinijeva,
Pojišanska, Kralja Zvonimira,
3 PUTA TJEDNO (pon. sri. pet.): Put Skalica, Table
3 PUTA TJADNO (uto. čet. sub.): Hrvatske mornarice
 
VAROŠ – MEJE  
7 PUTA TJEDNO (svakodnevno): Plinarska, Trumbićeva obala, Branimirova obala,
Ban Mladenova, Šperun
6 PUTA TJEDNO (svaki radni dan bez nedjelje): Gundulićeva, Z. Frankopanska, Svačićeva – Kninska,
Matoševa, Prilaz V. Nazora,
3 PUTA TJEDNO (pon. sri. pet.): Mandalinski put, Špinutska
3 PUTA TJEDNO (ut. čet. sub.): Marjan – zoo, Meje, Bene
 
LUČAC – MANUŠ  
6 PUTA TJEDNO (svaki radni dan bez nedjelje): Mažuranićevo šetalište, Domovinskog rata,
Vukovarska,
Slobode, Dubrovačka, Braće Kaliterna, Gupčeva,
Put Firula, Uvala Zenta,
Spinčićeva, bolnica Firule
3 PUTA TJEDNO (pon. sri. pet.): Bačvice (istočni dio)
3 PUTA TJEDNO (uto. čet. sub.): Zajčeva, Manuš

ZAPAD

 
I BLOK  
3 PUTA TJEDNO (pon. sri. pet.): Osječka, Vukovarska, Dubrovačka, Stepinčeva,
Šižgorićeva, Slobode, Kralja Zvonimira,
Matice Hrvatske
3 PUTA TJADNO (uto. čet. sub.): Krležina, Velebitska, Paraćeva,
ðakovačka, Iločka, Vukovarska (dio)
 
II BLOK  
3 PUTA TJEDNO (pon. sri. pet.): Vukovarska (Dragovode), Krležina, Hercegovačka,
Odeska, Doverska, Ostravska
3 PUTA TJEDNO (uto. čet. pet.): Brda, Ravne njive, Neslanovac,
Dujmovača, Solin (Graña – Pivovara)
 
III BLOK  
3 PUTA TJEDNO (pon. sri. pet.): Dubrovačka, Smiljanića, Put Plokita, Vinkovačka,
Vukovarska, Požeška, Slavonska, Valpovačka,
Varaždinska, Mosećka
3 PUTA TJEDNO (uto. čet. sub.) : Šibenska, Velebitska, Trščanska,
Mažuranićevo šetalište, Vukovarska (dio)
 
V BLOK  
3 PUTA TJEDNO (pon. sri. pet.) : Zrinsko – Frankopanska, Špinut, 7 Kaštela,
Mediteranskih igara, Šetalište Bačvice,
Teslina, Dračevac
3 PUTA TJEDNO (uto. čet. sub.) : Hrvatske Mornarice, Lovretska,
Lučićeva, Put Supavla, Komulovića put,
Brda – sjeverni dio, Mostarska, Petravićeva,
Triljska, Vranjički put, Hercegovačka,
Put Supavla, Antafogasta, Hrvatske mornarice
7 PUTA TJEDNO : Terzićeva, Put Brodarice, Mike Tripala

ISTOK

 
Žrnovnica(PDF)  Visoka(PDF)  Kamen(PDF)  Stobreč(PDF)  Šine-Sirobuja(PDF)  Sitno Gornje i Donje (PDF)   
   
VI BLOK  
3 PUTA TJEDNO (pon. sri. pet.) : Matice Hrvatske, Brune Bušića, Poljička,
Šižgorićeva, Škrape, Dobrilina,
Trstenik, Papandopulova
3 PUTA TJEDNO (uto. čet. sub.) : Ruñera Boškovića, Mosećka, Kopilica,
Stinice
6 PUTA TJEDNO (svaki radni dan bez nedjelje) : Šimićeva

 

 
VII BLOK  
3 PUTA TJEDNO (pon. sri. pet.) : Visoka, Stobreč
3 PUTA TJEDNO (uto. čet. sub.) : Mejaši, Dragovode, Pazdigrad, Sirobuja,
Magistrala Solin

 

 
VIII BLOK  
3 PUTA TJEDNO (pon. sri. pet.) : Š. Ljubića, Pujanke, Šibenska,
Vukovarska
3 PUTA TJEDNO (uto. čet. sub.) : Kila, Kamen, Šine, Dragovode,
Sirobuja, Duilovo
 
IX BLOK  
3 PUTA TJEDNO (pon. sri. pet.) : Podstrana, Žrnovnica
3 PUTA TJEDNO(uto. čet. sub.) : Srinjine, Sitno Gornje, Sitno Donje,
Korešnica
 
X BLOK  
3 PUTA TJEDNO (pon. sri. pet.): R. Boškovića, Kroz Smrdećac, Getaldićeva,
Križine, Žnjan, Uvala Trstenik, Put Žnjana,
Pape I. Pavla II
3 PUTA TJEDNO ( uto. čet. sub.) : Doverska, Ostravska, Jeretova,
Brune Bušića, F. Vrančića, Krležina,
Paraćeva, Kukuljevićeva, Novakova
6 PUTA TJEDNO (svaki radni dan bez nedjelje) : Trondheimska

SOLIN – DUGOPOLJE

 
SOLIN – malo vozilo  
3 PUTA TJEDNO (pon. sri. pet) : Starine, Sv. Kajo, Mravinci, Kućine,
Split – Sućidar, Ivaniševićeva ,
Draganjina
3 PUTA TJEDNO (uto. čet. sub.) : Rupotine, Klis, Konjsko, Prugovo
 
VELIKO VOZILO  
3 PUTA TJEDNO (uto. čet. sub.) : Dugopolje , Koprivno
 
IV BLOK - SOLIN  
3 PUTA TJEDNO (pon. sri. pet.) : Solin, Vranjic
3 PUTA TJEDNO (uto. čet. sub.) : Vranjic, Sv. Kajo , TTTS

NAPOMENA:

Dokument je zbog prirode posla podložan promjenama.
Ažurirani raspored se nalazi kod poslovođa Operativne službe.
Sve veće promjene rasporeda biti će unesene u Dokument.