Čistoća Split

Traži

Raspored odvoza komunalnog otpada po blokovima

Raspored odvoza : Centar | Zapad | Istok | Solin - Kaštela - Dugopolje

CENTAR

CENTAR
7 PUTA TJEDNO (svakodnevni odvoz): Domovinskog rata, Lička, Gundulićeva,
Starčevićeva, Ujevićeva, Zagrebačka,
Domagojeva obala, Jadranska, Bijankinijeva,
Pojišanska, Kralja Zvonimira,
3 PUTA TJEDNO (pon. sri. pet.): Put Skalica, Table
3 PUTA TJADNO (uto. čet. sub.): Hrvatske mornarice
VAROŠ – MEJE
7 PUTA TJEDNO (svakodnevno): Plinarska, Trumbićeva obala, Branimirova obala,
Ban Mladenova, Šperun
6 PUTA TJEDNO (svaki radni dan bez nedjelje): Gundulićeva, Z. Frankopanska, Svačićeva – Kninska,
Matoševa, Prilaz V. Nazora,
3 PUTA TJEDNO (pon. sri. pet.): Mandalinski put, Špinutska
3 PUTA TJEDNO (ut. čet. sub.): Marjan – zoo, Meje, Bene
LUČAC – MANOŠ
6 PUTA TJEDNO (svaki radni dan bez nedjelje): Mažuranićevo šetalište, Domovinskog rata,
Vukovarska,
Slobode, Dubrovačka, Braće Kaliterna, Gupčeva,
Put Firula, Uvala Zenta,
Spinčićeva, bolnica Firule
3 PUTA TJEDNO (pon. sri. pet.): Bačvice (istočni dio)
3 PUTA TJEDNO (uto. čet. sub.): Zajčeva, Manuš

ZAPAD

I BLOK
3 PUTA TJEDNO (pon. sri. pet.): Osječka, Vukovarska, Dubrovačka, Stepinčeva,
Šižgorićeva, Slobode, Kralja Zvonimira,
Matice Hrvatske
3 PUTA TJADNO (uto. čet. sub.): Krležina, Velebitska, Paraćeva,
ðakovačka, Iločka, Vukovarska (dio)
II BLOK
3 PUTA TJEDNO (pon. sri. pet.): Vukovarska (Dragovode), Krležina, Hercegovačka,
Odeska, Doverska, Ostravska
3 PUTA TJEDNO (uto. čet. pet.): Brda, Ravne njive, Neslanovac,
Dujmovača, Solin (Graña – Pivovara)
III BLOK
3 PUTA TJEDNO (pon. sri. pet.): Dubrovačka, Smiljanića, Put Plokita, Vinkovačka,
Vukovarska, Požeška, Slavonska, Valpovačka,
Varaždinska, Mosećka
3 PUTA TJEDNO (uto. čet. sub.) : Šibenska, Velebitska, Trščanska,
Mažuranićevo šetalište, Vukovarska (dio)
V BLOK
3 PUTA TJEDNO (pon. sri. pet.) : Zrinsko – Frankopanska, Špinut, 7 Kaštela,
Mediteranskih igara, Šetalište Bačvice,
Teslina, Dračevac
3 PUTA TJEDNO (uto. čet. sub.) : Put Brodarice, Hrvatske Mornarice, Lovretska,
Lučićeva, Put Supavla, Komulovića put,
Brda – sjeverni dio, Mostarska, Petravićeva,
Triljska, Vranjički put, Hercegovačka,
Put Supavla, Antafogasta, Hrvatske mornarice

ISTOK

VI BLOK
3 PUTA TJEDNO (pon. sri. pet.) : Matice Hrvatske, Brune Bušića, Poljička,
Šimićeva, Šižgorićeva, Škrape, Dobrilina,
Trstenik, Papandopulova
3 PUTA TJEDNO (uto. čet. sub.) : Ruñera Boškovića, Mosećka, Kopilica,
Stinice

VII BLOK
3 PUTA TJEDNO (pon. sri. pet.) : Visoka, Stobreč
3 PUTA TJEDNO (uto. čet. sub.) : Mejaši, Dragovode, Pazdigrad, Sirobuja,
Magistrala Solin

VIII BLOK
3 PUTA TJEDNO (pon. sri. pet.) : Š. Ljubića, Pujanke, Šibenska,
Vukovarska
3 PUTA TJEDNO (uto. čet. sub.) : Kila, Kamen, Šine, Dragovode,
Sirobuja, Duilovo
IX BLOK
3 PUTA TJEDNO (pon. sri. pet.) : Podstrana, Žrnovnica
3 PUTA TJEDNO(uto. čet. sub.) : Srinjine, Sitno Gornje, Sitno Donje,
Korešnica
X BLOK
3 PUTA TJEDNO (pon. sri. pet.): R. Boškovića, Kroz Smrdećac, Getaldićeva,
Križine, Žnjan, Uvala Trstenik, Put Žnjana,
Pape I. Pavla II
3 PUTA TJEDNO ( uto. čet. sub.) : Trondheimska, Doverska, Ostravska, Jeretova,
Brune Bušića, F. Vrančića, Krležina,
Paraćeva, Kukuljevićeva, Novakova

SOLIN – KAŠTELA – DUGOPOLJE

SOLIN – malo vozilo
3 PUTA TJEDNO (pon. sri. pet) : Starine, Sv. Kajo, Mravinci, Kućine,
Split – Sućidar, Ivaniševićeva ,
Draganjina
3 PUTA TJEDNO (uto. čet. sub.) : Rupotine, Klis, Konjsko, Prugovo
KAŠTELA I
3 PUTA TJEDNO (pon. sri. pet.) : K. Sućurac , K. Gomilica, K. Kambelovac
3 PUTA TJEDNO (uto. čet. sub.) : K. Lukšić (dio), Kaštelanska cesta (dio)
DONJA KAŠTELA
3 PUTA TJEDNO (pon. sri. pet.) : K. Lukšić (dio), K. Stari, K. Novi
3 PUTA TJEDNO (uto. čet. sub.) : K. Štafilić, Divulje, Rudine
VELIKO VOZILO
6 PUTA TJEDNO (svaki radni dan bez nedjelje): Kaštelanska cesta
3 PUTA TJEDNO (uto. čet. sub.) : Dugopolje , Koprivno
IV BLOK - SOLIN
3 PUTA TJEDNO (pon. sri. pet.) : Solin, Vranjic
3 PUTA TJEDNO (uto. čet. sub.) : Vranjic, Sv. Kajo , TTTS

NAPOMENA:

Dokument je zbog prirode posla podložan promjenama.
Ažurirani raspored se nalazi kod poslovoña Operativne službe.
Sve veće promjene rasporeda biti će unesene u Dokument.

Informacije

Kontakt podaci

Telefoni:


Info telefon 0800 0021
Komercijalni sektor 021 / 323 - 736
   021 / 323 - 739
Operativna služba 021 / 323 - 740
 

FAX:

021 / 323 - 713

Adresa:

Put Mostina 49, 21000 Split

Radno vrijeme sa strankama 7.30 - 14.30 sati (Dnevni odmor 10.00-10.30)
Radno vrijeme zajedničkih službi 7.00 - 15.00 sati
(Operativna služba započinje s radom u 6.00 sati)                                      Radno vrijeme reciklažnog dvorišta 7.00 - 19.00 sati

Elektronička pošta:

cistoca@st.t-com.hr