Čistoća Split

Traži

Javna nabava

 
 

Plan nabave za 2019. godinu (PDF)

 
Plan nabave za 2017. godinu (PDF) 

Plan nabave za 2016. godinu (PDF) 

 

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (PDF) 

Izmjenjeni i dopunjeni plan nabave za 2016. godinu (PDF) 


Obveza iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (N.N br. 120/16) trgovačko društvo Čistoća d.o.o. Split objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa

– POMORSKI PELJAR d.o.o., Gat sv. Duje 1, 21000 Split

 

JEDNOSTAVNA NABAVA :

O nama

Kontakt podaci

Telefoni:


Info telefon 0800 0021
Komercijalni sektor 021 / 323 - 736
   021 / 323 - 739
Operativna služba 021 / 323 - 740
 

FAX:

021 / 323 - 713

Adresa:

Put Mostina 49, 21000 Split

Radno vrijeme sa strankama 7.30 - 14.30 sati (Dnevni odmor 10.00-10.30)
Radno vrijeme zajedničkih službi 7.00 - 15.00 sati
(Operativna služba započinje s radom u 6.00 sati)                                      Radno vrijeme reciklažnog dvorišta 7.00 - 19.00 sati

Elektronička pošta:

cistoca@st.t-com.hr
porno
Botox G�g�s B�y�tme Ameliyat Penis B�y�tme