Čistoća Split

Traži

Kontaktirajte nas

 
URED DIREKTORA  
Tajnica: Ana Bukvić 323-710
Fax 323-713

 

 
OPĆE, PRAVNI I KADROVSKI SEKTOR  
Antonija Jelić 323-720

 

 
FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENI SEKTOR  
Snježana Rajčić 323-725

 

 
KOMERCIJALNI SEKTOR  
Mirjana Babić 323-735

 

 
OPERATIVNA SLUŽBA  
Mirjana Škarica 323-740

 

 
SERVISNA RADIONICA - KAREPOVAC  
Suzana Hrgović 374-550
Deponij 374-363

 

 

   
OSTALO  
Adresa Put Mostina 49, 21000 Split
Reklamacije Reklamacije korisnika usluga, prikupljaju
se izravnim kontaktom s korisnikom, putem
telefona na broj 0800 0021 ili 021 323 740,
ili putem pismenih pritužbi preko fax-a 021323713,
email-a cistoca@st.t-com.hr, pisama na adresu
Put Mostina 49, Split, sa naznakom Reklamacija.

App

Ostalo

Kontakt podaci

Telefoni:

 
Info telefon 0800 0021
Komercijalni sektor 021 / 323 - 736
   021 / 323 - 739
Operativna služba 021 / 323 - 740
   

FAX:

021 / 323 - 713

Adresa:

Put Mostina 49, 21000 Split

 

Radno vrijeme sa strankama 7.30 - 14.30 sati (Dnevni odmor 10.00-10.30)
Radno vrijeme zajedničkih službi 7.00 - 15.00 sati
(Operativna služba započinje s radom u 6.00 sati)                                      Radno vrijeme reciklažnog dvorišta 7.00 - 19.00 sati                        Radno vrijeme za podjelu kompostera 9.00-13.00 sati

Elektronička pošta:

cistoca@st.t-com.hr
porno
Botox G�g�s B�y�tme Ameliyat Penis B�y�tme