Čistoća Split

Traži

Reciklažno dvorište

U privremenom reciklažnom dvorištu Karepovac, u spremnicima i boksovima, skladište se neke vrste otpada koje se mogu ponovno upotrijebiti.

 

 

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta je od ponedjeljka do subote od 7 do 19 sati.

Spremnici su jasno označeni bojom i natpisom za koju vrstu otpada su namijenjeni. Vrste otpada koje se prikupljaju su navedene u tablici:

 

 
VRSTA OTPADA SPREMNIK BOJA
PAPIR I KARTON BOX  
VIŠESLOJNA TETRAPAK AMBALAŽA ZVONO PLAVA
PET (BOCE) ZVONO ŽUTA
PP (GAJBE, KANISTRI) 7 m3 ŽUTA
PE LD I PE HD (FOLIJA) 7 m3 ŽUTA
STAKLENA AMBALAŽA ZVONO ZELENA
RAVNO STAKLO 7 m3 ZELENA
AUTOMOBILSKO STAKLO 7 m3 ZELENA
DRVENA AMBALAŽA 7 m3 PLAVA
DRVO - NAMJEŠTAJ IZ KUĆANSTVA ODLAGALIŠTE  
TEKSTIL ZVONO-TEKSTIL BEŽ
METALNA AMBALAŽA ZVONO SIVA
ŽELJEZO I OBOJENI METALI BOX  
ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI UREĐAJI BOX  

 

 

Privatne osobe (građani) koji žele odložiti otpad u reciklažnom dvorištu javljaju se poslovođi i radniku na vagi.
Poslovođa ih upoznaje s uvjetima odlaganja i upućuje ih u reciklažno dvorište.
Radnik na vagi uzima od građana podatke (iz osobne iskaznice i o vrsti otpada) koje unosi u Očevidnik o nastanku i tijeku otpada.

 

OČEVIDNIK O NASTANKU I TIJEKU OTPADA
  FIZIČKA OSOBA ADRESA REGISTRACIJA VRSTA KOLIČINA
DATUM IME PREZIME ULICA I BROJ GRAD VOZILA OTPADA OTPADA / kg
               
               
               

Građani sami donose otpad do spremnika i raspoređuju ga u spremnike vodeći računa o tome da se vrste otpada ne miješaju i da iza sebe ostave uredan plato.
Pojedini građanin smije jednom mjesečno donijeti u reciklažno dvorište ukupnu količinu otpada od 50 kg.

S oporabiteljima koji su zainteresirani za preuzimanje neke od gore navedenih vrsta otpada Čistoća ima dogovor o preuzimanju sakupljenog otpada iz reciklažnog dvorišta na Karepovcu.
Prilikom preuzimanja otpada oporabiteljma se predaje prateći list u kojem je Čistoća d.o.o. Split navedena kao proizvođač otpada, ali s naznakom da je otpad sakupljen od građana u reciklažnom dvorištu.

Usluge

Kontakt podaci

Telefoni:


Info telefon 0800 0021
Komercijalni sektor 021 / 323 - 736
   021 / 323 - 739
Operativna služba 021 / 323 - 740
 

FAX:

021 / 323 - 713

Adresa:

Put Mostina 49, 21000 Split

Radno vrijeme sa strankama 7.30 - 14.30 sati (Dnevni odmor 10.00-10.30)
Radno vrijeme zajedničkih službi 7.00 - 15.00 sati
(Operativna služba započinje s radom u 6.00 sati)                                      Radno vrijeme reciklažnog dvorišta 7.00 - 19.00 sati

Elektronička pošta:

cistoca@st.t-com.hr