OBAVIJEST KORISNICIMA JAVNE USLUGE ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

 

Split, 21. prosinca 2022.

 

Poštovani,
ovim putem Vas obavještavamo kako dana 01.01.2023. godine stupa na snagu novi Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području grada Splita i Solina, te općina Klis, Dugopolje i Podstrana. Sve suglasnosti na cjenik kao i sami cjenik javno su dostupni na web stranici Čistoće. Do 31.12.2022. biti će objavljen cjenik sa dvojno iskazanim cijenama (u kunama i eurima) dok će od 01.01.2023. godine biti objavljen cjenik sa cijenama iskazanima samo u eurima. Svim korisnicima javne usluge obračun po novom cjeniku biti će vidljiv na računima za siječanj 2023. godine.
 

Zadnje novosti i obavijesti

Hidden script for title transfer