Misija

Osnovna zadaća Čistoće d.o.o. Split je prikupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada za gradove Split, Solin, te općine Klis, Dugopolje i Podstrana na optimalan i ekološki prihvatljiv način. Čistoća d.o.o. Split tu svoju prioritetnu zadaću obavlja pružanjem usluge , koja kvalitetom i cijenom zadovoljava potrebe korisnika.