Povijest

Današnja ČISTOĆA d.o.o. Split osnovana je odlukom ranijeg Narodnog odbora Općine Split, rješenjem od 10. veljače 1945.godine. U to vrijeme nastala je ustanova pod nazivom "Javna čistoća" koja je u trenutku osnivanja zapošljavala 2 do 3 radnika koji su radili na čišćenju grada. Povremeno su im se u poratnom razdoblju u poslovima priključivali ratni zarobljenici i zatvorenici.

U godini 1957. "Gradska čistoća" zapošljava veći broj radnika i uz konjsku zapregu kojom se obavlja odvoz kućnog smeća proširuje svoju djelatnost na održavanje gradskih uličnih slivnika, te čišćenje septičkih jama, uz postojeće djelatnosti čišćenja javno prometnih površina, odvoz kućnog smeća te pružanja usluga i održavanje javnih nužnika. Zabilježeno je da se 24.prosinca 1964. godine deponij sa dotadašnje lokacije na Gripama seli na Karepovac.

Godine 1965. uvode se prva nova specijalna vozila "smećari" na TAM-ovim šasijama, što je u tom vremenu predstavljalo nemjerljiv tehnološki pomak i olakšavalo obavljanje djelatnosti. Iste godine započela je izgradnja Doma radnika koji je otvoren 1966. godine na lokaciji na kojoj se danas nalazi Upravna zgrada Društva. Istodobno se nastavlja sa izgradnjom servisne radionice i garaže te sa nabavom novih vozila specijalne namjene.

Godine 1990. uvodi se nova organizacija - kontejnerski odvoz otpadaka. Nakon toga učestalo se mijenja naziv tvrtke i to: Komunalno poduzeće, Javno komunalno poduzeće ili Komunalna radna organizacija. Međutim promjena naziva ne utječe na na promjenu poslovanja tvrtke sve do usklađivanja tvrtke sa Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o komunalnom gospodarstvu kada je tvrtka Ugovorom o preoblikovanju (Društveni ugovor) stekla pravni položaj društva sa ograničenom odgovornošću i postala subjekt trgovačkog prava.