Vizija

Vizija Čistoće d.o.o. Split je:

  • razvijanje i uvođenje novih djelatnosti u sferi obavljanja osnovne djelatnosti,
  • osuvremenjivanje komunikacije sa svim zainteresiranim stranama , a prije svega s korisnicima usluga,
  • uvođenje modernih tehničko-tehnoloških dostignuća u okviru djelatnosti,
  • povezivanje sa poznatim tvrtkama iste ili slične djelatnosti,
  • ostvarivanje najveće kvalitete obavljanja usluga u svim segmentima djelovanja.

Kroz ovakav način rada Čistoća d.o.o. Split biti će ugledna i poštovana tvrtka, koja će svojim stilom i etikom u radu zadobiti povjerenje svih sadašnjih i budućih korisnika usluga.

Dugoročna poslovna orijentacija Čistoće d.o.o. Split je da temeljem vlastitog razvoja, koristeći vrhunsku tehnologiju, uz kontinuiranu edukaciju djelatnika i korisnika usluga, osigura korisnicima najbolju moguću uslugu u sferi djelovanja tvrtke.

U pregovorima sa Europskom unijom, u poglavlju 27. Okoliš, Hrvatska se obvezala da će do 2015. godine uvesti odvojeno prikupljanje otpada. Sukladno istim obvezama već 2020. godine Hrvatska bi trebala prikupljati 50% odvojenog otpada. Primarna selekcija nema alternativu i predstavlja ključ uspješne strategije gospodarenja otpadom.  Otpad i njegovo za okoliš prihvatljivo zbrinjavanje prioritet je svih razvijenih zemalja svijeta, a ostvarivanje ciljeva Europske unije, smanjenje količine otpada, oporaba i recikliranje predstavljaju osnovnu viziju Čistoće d.o.o. Split.