Čistoća Split

Traži

Lokacije spremnika za staklo

 

GRADSKI KOTAR

ADRESA

 STAKLO

BAČVICE PUT FIRULA-KOD KINA 1
  PUT FIRULA-ODMARALIŠTE 1
BLATINE-ŠKRAPE ŠIMIĆEVA-POČETAK ULICE 1
  ŠIMIĆEVA -PRI KRAJU ULICE 1
  ŠKRAPE-KOD AUTOPRAONICE 1
BOL TRŠĆANSKA 74 KOD TRAF. 1
  SLOBODE 36 1
BRDA PUT BRDA-KOD ŠKOLE 1
  HERCEGOVAČKA 91 1
GRAD SLAVIĆEVA-POSAVSKOG 1
  UJEVIĆA - PARKING 1
GRIPE OSIJEĆKA 24 A 1
  PUPAČIĆEVA - BARAKOVIĆA 1
KMAN BENKOVAČKA 3 1
  KARLOVAČKA 12 1
  MOSEĆKA 105 1
  MOSEĆKA 113    1
  KRIŽANJE MOSEĆKE I VARAŽDINSKE ULICE 1
  ŠIBENSKA 3        1
  ŠIBENSKA 21 1
  ŠIBENSKA 40       1
  ŠIBENSKA 37 (KOPAČKA)           1
  ŠIBENSKA 41 (HGSS) 1
  ŠIBENSKA 55       1
  ŠIBENSKA 67 (ISPOD OŠ KMAN-KOCUNAR) 1
  VARAŽDINSKA 51              1
KOCUNAR MOSEČKA 24 - 26 1
LOKVE ŠIŽGORIĆA 18 1
  KRANJČEVIĆA 20 1
LOVRET SUKOIŠANSKA-ŠK.POLIK. 1
  PUT SKALICA-KOD ŠKOLE 1
LUČAC-MANUŠ KRALJA ZVONIMIRA-DEPAD. 1
MEJE MIHANOVIĆA KOD TRŽNICE 1
  MEŠ.ŠET.NASUPROT BOBIS 1
MERTOJAK OSTRAVSKA -PARKING 1
  ODESKA-JUŽNA STRANA 1
NESLANOVAC HERCEGOVAČKA 130 1
  HERCEGOVAČKA 143 1
PLOKITE BLAJBUŠKIH ŽRTAVA 6 1
PUJANKE KOD ANTIPIROSA 1
  TIJARDOVIĆA 6-20 1
RAVNE NJIVE HERCEGOVAČKA 46 1
  GRADIŠ. HRVATA 18 1
SPINUT JOBOVA KOD GAVRILOVIĆA2 1
  GAJEVA 16 1
SPLIT 3 MATICE HRVATSKE-Nasuprot IGH-Građ. Fakultet 1
  KROZ SMRDEČAC 21 1
SUĆIDAR PARAČEVA 98-100 1
  VUKOVARSKA 115-117 1
  KUKULJEVIĆA-PARKING 1
TRSTENIK DINKA ŠIMUNOVIĆA 1 - 3 1
  ŠIME LJUBIĆA-ULAZ-JUG 1
VAROŠ PLINARSKA - PARKING 1
VISOKA VRAZOVA-PARKIRALIŠTE 1

Informacije

Kontakt podaci

Telefoni:


Info telefon 0800 0021
Komercijalni sektor 021 / 323 - 736
   021 / 323 - 739
Operativna služba 021 / 323 - 740
 

FAX:

021 / 323 - 713

Adresa:

Put Mostina 49, 21000 Split

Radno vrijeme sa strankama 7.30 - 14.30 sati (Dnevni odmor 10.00-10.30)
Radno vrijeme zajedničkih službi 7.00 - 15.00 sati
(Operativna služba započinje s radom u 6.00 sati)                                      Radno vrijeme reciklažnog dvorišta 7.00 - 19.00 sati

Elektronička pošta:

cistoca@st.t-com.hr
porno
Botox G�g�s B�y�tme Ameliyat Penis B�y�tme