BAČVICE

BAČVICE

ADRESA

STAKLO

PUT FIRULA-KOD KINA 1
PUT FIRULA-ODMARALIŠTE 1

ADRESA

STAKLO

ŠIMIĆEVA-POČETAK ULICE 1
ŠIMIĆEVA -PRI KRAJU ULICE 1
ŠKRAPE-KOD AUTOPRAONICE 1

ADRESA

STAKLO

TRŠĆANSKA 74 KOD TRAF. 1
SLOBODE 36 1

ADRESA

STAKLO

PUT BRDA-KOD ŠKOLE 1
HERCEGOVAČKA 91 1

ADRESA

STAKLO

SLAVIĆEVA-POSAVSKOG 1
UJEVIĆA - PARKING 1

ADRESA

STAKLO

OSIJEĆKA 24 A 1
PUPAČIĆEVA - BARAKOVIĆA 1

ADRESA

STAKLO

BENKOVAČKA 3 1
KARLOVAČKA 14 1
MOSEĆKA 105 1
MOSEĆKA 113 1
KRIŽANJE MOSEĆKE I VARAŽDINSKE ULICE 1
ŠIBENSKA 3 1
ŠIBENSKA 21 1
ŠIBENSKA 40 1
ŠIBENSKA 37 (KOPAČKA) 1
ŠIBENSKA 41 (HGSS) 1
ŠIBENSKA 55 1
ŠIBENSKA 67 (ISPOD OŠ KMAN-KOCUNAR) 1
VARAŽDINSKA 51 1

ADRESA

STAKLO

MOSEČKA 24 - 26 1

ADRESA

STAKLO

ŠIŽGORIĆA 18 1
KRANJČEVIĆA 20 1

ADRESA

STAKLO

SUKOIŠANSKA-ŠK.POLIK. 1
PUT SKALICA-KOD ŠKOLE 1

ADRESA

STAKLO

KRALJA ZVONIMIRA-DEPAD. 1

ADRESA

STAKLO

MIHANOVIĆA KOD TRŽNICE 1
MEŠ.ŠET.NASUPROT BOBIS 1

ADRESA

STAKLO

OSTRAVSKA -PARKING 1
ODESKA-JUŽNA STRANA 1

ADRESA

STAKLO

HERCEGOVAČKA 130 1
HERCEGOVAČKA 143 1

ADRESA

STAKLO

BLAJBUŠKIH ŽRTAVA 6 1

ADRESA

STAKLO

KOD ANTIPIROSA 1
TIJARDOVIĆA 6-20 1

ADRESA

STAKLO

HERCEGOVAČKA 46 1
GRADIŠ. HRVATA 18 1

ADRESA

STAKLO

JOBOVA KOD GAVRILOVIĆA2 1
GAJEVA 16 1

ADRESA

STAKLO

MATICE HRVATSKE-Nasuprot IGH-Građ. Fakultet 1
KROZ SMRDEČAC 21 1

ADRESA

STAKLO

PARAČEVA 98-100 1
VUKOVARSKA 115-117 1
KUKULJEVIĆA-PARKING 1

ADRESA

STAKLO

DINKA ŠIMUNOVIĆA 1 - 3 1
ŠIME LJUBIĆA-ULAZ-JUG 1

ADRESA

STAKLO

PLINARSKA - PARKING 1

ADRESA

STAKLO

VRAZOVA-PARKIRALIŠTE 1

Kontakt podaci

Telefoni:

 
Info telefon 0800 0021
Komercijalni sektor 021/323-736
  021/323-739
Operativna služba 021/323-740
   

FAX:

021/323-713

Adresa:

Put Mostina 49, 21000 Split
Radno vrijeme sa strankama 7.30 - 14.30 sati (Dnevni odmor 10.00-10.30)
Radno vrijeme zajedničkih službi 7.00 - 15.00 sati
(Operativna služba započinje s radom u 6.00 sati) Radno vrijeme reciklažnog dvorišta 7.00 - 19.00 sati

Elektronička pošta:

cistoca@st.t-com.hr
Hidden script for title transfer