Čistoća Split

Traži

Lokacije spremnika za tetrapak

GRADSKI KOTAR

ADRESA

TETRAPAK

BAČVICE PLAŽA BAČVICE 1
BLATINE ŠIMIĆEVA 26 1
ŠIMIĆEVA KOD VRTIĆA 1
KOCUNAR KIJEVSKA 6 1
PUJANKE ULAZ U ZUPINU 1
TIJARDOVIĆEVA 2 1
GOTOVČEVA 8 1
TIJARDOVIĆEVA 4 1
TIJARDOVIĆEVA 6 1
PUJANKE 67 1
PUJANKE 78 1
PUJANKE - ISPOD PAUKA 1
ŽNJAN SKRADINSKA 7 1
PLAŽA ŽNJAN 1
BRAČKA KOD DALMATINA 1

Informacije

Kontakt podaci

Telefoni:

Info telefon 0800 0021
Komercijalni sektor 021 / 323 - 736
   021 / 323 - 739
Operativna služba 021 / 323 - 740
 

FAX:

021 / 323 - 713

Adresa:

Put Plokita 81, 21000 Split

Elektronička pošta:

cistoca@st.t-com.hr