Čistoća Split

Traži

Lokacije spremnika za tetrapak

GRADSKI KOTAR

ADRESA

TETRAPAK

BAČVICE PLAŽA BAČVICE 1
BLATINE ŠIMIĆEVA 26 1
ŠIMIĆEVA 5
1
R.BOŠKOVIĆA KOD PAZARIĆA
1
  R.BOŠKOVIĆA IZLAZ IZ HVIDRINE GARAŽE 1
  R.BOŠKOVIĆA 30  
  ŠIMIĆEVA KOD AUTOPRAONE  
KOCUNAR KIJEVSKA 6 1
PUJANKE ULAZ U ZUPINU 1
TIJARDOVIĆEVA 2 1
GOTOVČEVA 8 1
TIJARDOVIĆEVA 4 1
TIJARDOVIĆEVA 6 1
PUJANKE 67 1
PUJANKE 78 1
PUJANKE - ISPOD PAUKA 1
ŽNJAN SKRADINSKA 7 1
PLAŽA ŽNJAN 1
BRAČKA KOD DALMATINA 1

Informacije

Kontakt podaci

Telefoni:


Info telefon 0800 0021
Komercijalni sektor 021 / 323 - 736
   021 / 323 - 739
Operativna služba 021 / 323 - 740
 

FAX:

021 / 323 - 713

Adresa:

Put Mostina 49, 21000 Split

Radno vrijeme sa strankama 7.30 - 14.30 sati (Dnevni odmor 10.00-10.30)
Radno vrijeme zajedničkih službi 7.00 - 15.00 sati
(Operativna služba započinje s radom u 6.00 sati)                                      Radno vrijeme reciklažnog dvorišta 7.00 - 19.00 sati

Elektronička pošta:

cistoca@st.t-com.hr
Botox G�g�s B�y�tme Ameliyat Penis B�y�tme