Čistoća Split

Traži

Najčešća pitanja

Ovdje možete naći odgovore na najčešće postavljana pitanja vezana uz našu djelatnost.Dovoljno je kliknuti na željeno pitanje unutar liste, i dolazite do odgovora na stranici.

Popis učestalo postavljanih pitanja sa odgovorima:

1. Kako mogu naručiti kontejner za glomazni otpad?
2. Gdje mogu naći najbliži "Zeleni otok"?
3. Komu mogu prijaviti napuštene olupine od auta?
4. Kome mogu prijaviti uginulu životinju na javnoj gradskoj površini?
5. Kome mogu prijaviti neispravan kontejner i/ili otpad odložen na nepredviđeno mjesto?

3. Kome mogu prijaviti napuštene olupine od auta ?

Vlasnik automobilske olupine je dužan sam zbrinuti olupinu. Napuštene olupine nepoznatog vlasnika ostavljene na javnoj gradskoj površini od 1.travnja. 2004.godine zbrinjavaju HVIDRA Split, tel.: 383 262 (pauk služba) i Promet Split, tel.: 383 117.
4. Kome mogu prijaviti uginulu životinju na javnoj gradskoj površini ?

Uginule životinje na javnoj gradskoj površini uklanja Komunalno redarstvo Split, tel.: 091/ 509 1155.
5. Kome mogu prijaviti neispravni kontejner i/ili otpad odložen na nepredviđeno mjesto ?

Neispravni kontejner i/ili otpad odložen na nepredviđeno mjesto može se prijaviti u našu službu operative na broj telefona 323-740. Prijavljeni problem se u pravilu riješi slijedeći radni dan.
Ostalo

Kontakt podaci

Telefoni:

 
Info telefon 0800 0021
Komercijalni sektor 021 / 323 - 736
   021 / 323 - 739
Operativna služba 021 / 323 - 740
   

FAX:

021 / 323 - 713

Adresa:

Put Mostina 49, 21000 Split

 

Radno vrijeme sa strankama 7.30 - 14.30 sati (Dnevni odmor 10.00-10.30)
Radno vrijeme zajedničkih službi 7.00 - 15.00 sati
(Operativna služba započinje s radom u 6.00 sati)                                      Radno vrijeme reciklažnog dvorišta 7.00 - 19.00 sati                        Radno vrijeme za podjelu kompostera 9.00-13.00 sati

Elektronička pošta:

cistoca@st.t-com.hr
porno
Botox G�g�s B�y�tme Ameliyat Penis B�y�tme